Xử lý nguyên liệu thô

BBA_2467.jpg

(Trứngkiểm tra, làm sạch, xử lý khuấy)

DSC09250.jpg

(Xác nhận tỷ lệ nguyên liệu thô)

3.jpg

1.jpg

(Nguyên Trộn và khuấy nguyên liệu)

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required