Trứng cuộn đầu 1

EULONG đã phát triển được 35 năm và là một thương hiệu nổi tiếng được người Trung Quốc đánh giá cao. Đặc biệt là ở Quảng Đông, Hồng Kông và Macao, thậm chí nó còn là thương hiệu nổi tiếng của mọi gia đình. Có một câu nói trong dân gian rằng EULONG bằng trứng cuộn. Khi chúng ta nói đến bánh quy cuộn trứng, người ta nghĩ đến đầu tiên là EULONG.

工厂正门1.jpg

测试室1.jpg

蛋卷二车间1.jpg

蛋卷三车间1.jpg

蛋卷一车间2.jpg

蛋卷包装线2.jpg

成品仓2.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required